Inhoudsopgave

Deel A: Relationele systemen
1 Relationele databases: structuur
2 Relationele databases: regels
3 Communiceren met een relationele database
4 Null's
5 Normalisatie
  
Deel B: Opvragen en manipuleren van gegevens
6 Informatie uit één tabel
7 Informatie uit meerdere tabellen: joins
8 Statistische query's
9 Subselects en views
10 Wijzigen van een database-inhoud
  
Deel C: Structuur en Beheer
11 Definitie van gegevensstructuren
12 Autorisatie
13 Query-optimalisatie
  
Deel D: Verdieping
14 Aanpak van queryproblemen
15 Transacties en concurrency
16 Triggers en stored procedures
17 De data dictionary
  
Deel E: Bijlagen
1 Firebird - functies en contextvariabelen
2 Firebird - data dictionary
3 Voorbeelddatabases