De Boekverkenner

De Boekverkenner biedt een omgeving waarmee het bestuderen van de cursus en het uitvoeren van SQL-opdrachten zo gemakkelijk en prettig mogelijk wordt gemaakt. De integrale tekst van de cursus is via de Boekverkenner beschikbaar.

Een belangrijke voorziening is de mogelijkheid om SQL-opdrachten direct vanuit de tekst uit te voeren. Een muisklik op de query is voldoende: er wordt een SQL-tool geopend, de Interactive Query Utility, waarin de opdracht vervolgens klaar staat om te worden uitgevoerd. Zonodig wordt eerst een verbinding tot stand gebracht met de juiste voorbeelddatabase.

De Boekverkenner

Toelichting

  • De Voorbeeldnavigator brengt u bij allerlei informatie over de voorbeelddatabases: beschrijving, databasediagrammen, voorbeeld¬populatie en scripts. Bij het Toetjesboek kunt u hier de applicatie Reijnders' Toetjesboek starten.
  • Navigatieknoppen: de Boekverkenner houdt bij waar u bent geweest; met de navigatieknoppen kunt u langs dat pad heen en terug bewegen.
  • Bookmarks kunt u plaatsen op elke gewenste boekpagina. Het zijn uw 'aantekeningen in de marge'. Als u ze een duidelijke naam geeft, vindt u ze weer gemakkelijk terug.