Vierde en vijfde normaalvom

De normalisatietheorie kent naast en na de eerste tot en met derde en de Boyce-Codd normaalvorm nog twee 'hogere normaalvormen', de vierde en de vijfde normaalvorm. Deze worden in dit artikel behandeld. De tekst van dit artikel sluit aan op hoofdstuk 5 'Normalisatie' van het boek (PDF formaat).