Relationele Databases en SQL

Welkom op de website bij het boek Relationele Databases en SQL.

Er zijn nogal wat boeken over (relationele) databases en/of SQL. Wat maakt dit boek zo bijzonder? Vier belangrijke punten op een rij:

  • Allereerst de didactiek: de theorie wordt leesbaar en helder uitgelegd, zonder concessies te doen aan een hoog niveau. Bij de voorbeelden worden steeds weer de onderliggende concepten naar voren gehaald. Visualisaties in de vorm van duidelijke diagrammen en afbeeldingen helpen daarbij enorm.
  • Dit is een boek over databases en over SQL. Het doel is dus niet om expert te worden in een databaseproduct. Door de conceptuele en dialectoverstijgende aanpak zult u, na het doornemen van dit boek, moeiteloos kunnen switchen naar een databaseproduct met een wat ander SQL-dialect.
  • Het begrijpen van de SQL-taal is al heel wat maar niet voldoende. In de praktijk zult u vaak starten met informatievragen van gebruikers die vertaald moeten worden naar SQL. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het gestructureerd aanpakken en oplossen van SQL-problemen.
  • De software omvat een krachtige en gebruikersvriendelijke SQL-omgeving en een interactieve leeromgeving, de Boekverkenner. Deze bevat onder meer de volledige boektekst en alle voorbeelddatabases met hun scripts en diagrammen. De SQL-query?s zijn direct vanuit de tekst uit te voeren. Experimenteren wordt aangemoedigd doordat alle voorbeelddatabases met een druk op de knop zijn te (her)installeren. Als databasemanagementsysteem wordt Firebird gebruikt, een open source product, waarvan de SQL nauw aansluit bij de standaard.
 

Leo Wiegerink

Jeanot Bijpost

Marco de Groot

Boek + Download

ISBN 9789039527146

€ 67,95 Bestellen